بازنشستگان توانایی خرید دندان مصنوعی را ندارند

نادر قاضی پور گفت: دولت در همه چیز دخالت می کند. او سال گذشته نیز اشتباه مشابهی را مرتکب شد و در حقوق بازنشستگان دخالت کرد و باعث شد جمعیتی از سالمندان به خیابان ها بروند.

وی بیان کرد: وقتی انسان کار می کند هزینه هایش آنقدرها نیست چون اولاً از نظر جسمی سالم است و ثانیاً سرپرست خانواده نیست به خانه پدر و مادر می روند و در نتیجه خرج می شود. بالا هستند. .

وی مهمترین وظیفه دولت را در مقابله با بحران تورمی دانست و گفت: دولت باید در مقابل بی اثر شدن ارزش حقوق و مستمری ها از تورم جلوگیری کند. شرایطی شده است که برخی از بازنشستگان برای نجات خود می خواهند جلوی چشمان زن و فرزندشان بمیرند.

قاضی پور گفت: آقای رئیس! این شتر در خانه شما و وزیر کار می خوابد و شما روزی بازنشسته می شوید، پس به فکر خود باشید و اول تورم را مهار کنید، سپس حقوق بازنشستگان را بر اساس آن افزایش دهید.

وی با تاکید بر اینکه متأسفانه برخی از بازنشستگان حتی خانه هم ندارند، گفت: این افراد امکاناتی برای تامین مخارج زندگی خود ندارند و کسانی که خانه دارند می توانند با این پول 10 روز اول ماه زندگی کنند. . حقوق

معاون سابق گفت: باید سری به هتل فردوسی بزنید. همیشه گروه های 30 تا 40 نفره زن و مرد ژاپنی در این هتل حضور دارند. گفتند این سازمان های بازنشستگی سالی یک بار آنها را به خارج از کشور می فرستند اما مستمری بگیر ما برای امرار معاش می ماند.

وی گفت: دولت علاوه بر افزایش مستمری بازنشستگان متناسب با تورم، به فکر مستمری بگیران فاقد مسکن باشد و برای کاهش هزینه های درمانی آنها تدابیری اتخاذ کند. بازنشستگان جراحی زیبایی انجام نمی دهند، اما بسیاری از بازنشستگان حتی توانایی خرید دندان مصنوعی را ندارند.

قاضی پور گفت: پس از رفع این مسائل باید به فکر شادی این افراد باشیم. حداقل یک سفر بین کیش و مشهد حق فردی است که تمام عمر و جوانی خود را برای کشور تلاش کرده باشد.

Claudia Larsen

پیشگام وب. خالق حرفه ای درونگرا. پزشک آبجو. شیطان متعصب تلویزیون.

تماس با ما